Simcha » Specials » Reorganisatie

De reorganisatie organiseren

Een reorganisatie is een ingrijpende gebeurtenis. Een bedrijf besluit daar meestal toe wanneer zij de kosten wil beheren. Er zal dan vooral gekeken worden naar methoden om efficiënter te gaan werken. Een andere mogelijkheid is bepaalde taken af te stoten of er voor te kiezen deze uit te besteden. Een reorganisatie is voor de mensen die er bij betrokken zijn vaak een ingrijpende gebeurtenis omdat ze opeens gedwongen moeten vertrekken bij het bedrijf waar ze al jarenlang werken.

Schrijven van een reorganisatieplan

Een reorganisatie begint met het schrijven van een reorganisatieplan. Daarin wordt onder andere de noodzaak van de reorganisatie verwoord en is ook te lezen hoe het bedrijf of de afdeling er na de reorganisatie uit moet zien. Zo geeft het een uitleg van de functies die verdwijnen, maar ook van eventuele functies die weer ontstaan. Aan het reorganisatieplan is meestal ook een sociaal plan gekoppeld. Daarin is de regeling opgenomen hoe er wordt omgegaan met medewerkers die gedwongen moeten vertrekken. Over het sociaal plan wordt meestal onderhandeld met de vakbond of de Ondernemingsraad van het bedrijf. Het proces tussen het besluit te reorganiseren en het moment dat mensen daadwerkelijk moeten vertrekken kan soms wel twee jaar duren. In het bedrijfsleven gaat het doorgaans sneller dan in de publieke sector.

Afspiegelingsbeginsel

Bij een bedrijfsmatige reorganisatie mag de bedrijfsleiding of het management niet willekeurig medewerkers aanwijzen die ze weg wil hebben. Dit moet verlopen volgens het zogeheten afspiegelingsbeginsel. Daarvoor gold altijd het principe van first in, last out. Met andere woorden: de medewerkers die er het langst zaten hadden de beste bescherming omdat nieuwelingen als eerste moesten vertrekken. Dit had nadelige gevolgen voor bedrijven, omdat zij vooral bleven zitten met de oudere, vaak duurder en mindere flexibele werknemers. Het afspiegelingsbeginsel is wel een variant op het principe van first in, last out, maar dan gaat dit per leeftijdscategorie. Op die manier voorkomt een bedrijf dat alleen de oudere werknemers moeten vertrekken.
Verzekering: verzekering tegen ontslag

Verzekering: verzekering tegen ontslag

Wilt u uzelf verzekeren tegen ontslag? Lees hier hoe u dat het beste kunt doen. Er is veel onzekerheid naar aanleiding van de kredietcrisis. Mensen worden heel makkelijk ontslagen. Er wordt geschat da…
Ontslag bij een reorganisatie

Ontslag bij een reorganisatie

Door de economische crisis worden steeds meer mensen ontslagen. Dit gebeurt vaak door middel van een reorganisatie. Bij een reorganisatie worden meestal een grote groep mensen ontslagen. Een reden voo…
Schrijven van een reorganisatieplan

Schrijven van een reorganisatieplan

Steeds meer bedrijven zijn aan het reorganiseren. Het belangrijkste document bij een reorganisatie is het reorganisatieplan. Bij het schrijven van dit plan is het belangrijk om met een aantal aspecten…
Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?

Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?

Tot 2006 werd bij ontslagrondes gebruik gemaakt van het principe van last in, first out, het zogeheten lifo-principe. Dit had grote nadelen voor bedrijven die reorganiseerden. Het gevaar was dat ze al…
Gepubliceerd door Simcha op 24-06-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.