Simcha » Specials » Faillissement

Faillissement: failliet gaan

Een faillissement is een grote persoonlijke ramp voor een ondernemer. Hij ziet zijn hele levenswerk in rook opgaan en blijft mogelijk nog jarenlang schulden aflossen. Ook voor de betrokken partijen is het niet gunstig, doordat ze mogelijk veel geld verliezen door onbetaalde rekeningen. Een ondernemer kan zelf een faillissement aanvragen, maar zijn schuldeisers kunnen dat ook doen. Als een rechter de aanvraag toekent, dan stelt hij ook altijd een curator aan die de zaak afhandelt. Door de economische crisis die Nederland in 2008 trof zijn er jarenlang elk jaar duizenden bedrijven failliet gegaan. In het begin konden de meeste bedrijven het nog wel redden door in te teren op hun reserves, maar naarmate het herstel uitbleef gingen steeds meer zaken failliet. Onder hen waren verschillende grote bedrijven, zoals de Free Record Shop en de boekenketen Polare. Het aantal faillissementen liep op tot bijna tienduizend in het jaar 2013. Dat was al dertig procent meer dan twee jaar daarvoor. Pas in 2014 leek het aantal faillissementen te stabiliseren.

Grote financiële gevolgen voor schuldeisers

Bij een faillissement is niet alleen de schade voor de betreffende ondernemer groot, maar ook voor eventuele schuldeisers. In het geval van een faillissement kunnen zij mogelijk naar hun geld fluiten. Na een faillissement wordt er altijd een curator aangesteld die nog probeert zoveel mogelijk geld uit de betreffende inboedel te halen. Hij kan ook besluiten of een bepaald bedrijf wel of niet open blijft. Soms kan het meer geld opleveren door tijdelijk een zaak open te houden en de aanwezige voorraad verder te verkopen. Een andere mogelijkheid is alleen in een keer aan een opkoper te verkopen.

Openstaande vorderingen

Bij een faillissement heeft doorgaans de Belastingdienst en banken voorrang bij het uitkeren van eventuele schulden, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt. Werknemers krijgen hun salaris in de eerste periode doorbetaald door het UWV. Dat geldt ook voor eventueel achterstallig salaris. Dit betekent wel dat de curator ook kan eisen dat de werknemer nog tijdelijk werkzaam blijft bij het betreffende bedrijf. Ook zaken als een concurrentiebeding die afgesproken zijn in een contract vervallen niet automatisch.
Curator of bewindvoerder worden

Curator of bewindvoerder worden

Wanneer iemand op wil treden voor een ander persoon als curator of bewindvoerder, dan moet hij of zij daarvoor door de kantonrechter gemachtigd worden. Dit kan alleen in situaties wanneer de persoon i…
Faillisement in Duitsland

Faillisement in Duitsland

Duitsland kenmerkt zich door een uitzonderlijke regelgeving rondom faillissementen. Een Nederlands bedrijf dat zaken doet met een Duits bedrijf loopt het risico dat de curator al gedane betalingen na…
Faillissement van een aannemer

Faillissement van een aannemer

Er zijn steeds meer faillissementen in de bouw. Het kan erg vervelend zijn als een aannemer opeens failliet gaat tijdens een verbouwing. Dit kan veel financiële schade veroorzaken. Een nadeel is bijvo…
Geld terugvragen bij faillissement

Geld terugvragen bij faillissement

Veel mensen denken dat zij meestal al hun geld kwijt zijn wanneer een bedrijf failliet gaat en zij daar nog geld van tegoed hebben. Dit hoeft niet per se zo te zijn. In de praktijk kan er nog best vee…
Opkopen bij faillisementen

Opkopen bij faillisementen

Er gaan steeds meer bedrijven failliet. De gevolgen voor de betrokken personen zijn in zo'n geval fataal. Er is echter een groep die garen spint bij de vele faillissementen. Dat zijn de opkopers van d…
Zelf aanvragen van een faillissement

Zelf aanvragen van een faillissement

Wanneer u ziet dat uw bedrijf failliet aan het gaan is kunt u het beste zelf het faillissement aanvragen. Dit is om te voorkomen dat u later persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld door de rechte…
Gepubliceerd door Simcha op 19-05-2014, laatst gewijzigd op 17-10-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.