Simcha » Specials » Werk onderwijs

Werken in het onderwijs

Er is een grote behoefte voor mensen die willen werken in het onderwijs. Dat komt omdat vanaf 2017 een groot aantal leraren met pensioen dreigt te gaan. Dit geldt voor alle lagen van het onderwijs, van het lager onderwijs tot het hoger onderwijs. Dit tekort is ontstaan door een gebrek aan instroom. De overheid heeft jarenlang bezuinigt op het salaris van leraren. Dat leidt er toe dat veel potentiële leraren toch voor een baan in het bedrijfsleven kiezen omdat dat beter betaald.

Voor- en nadelen van werken in het onderwijs

Het beroep van leraar heeft een dubbel imago. Aan de ene kant maken leraren lange dagen. Naast de lesuren zijn ze vaak veel tijd met het schrijven van rapporten, nakijken van huiswerken en volgen van cursussen. Tegelijkertijd hebben ze relatief veel vrije dagen, doordat ze meeprofiteren van de schoolvakanties. Dan gaat het al snel om 12 weken in het jaar. Als onderwijzer moet je ook flexibel zijn. Docenten hebben de afgelopen decennia te maken gehad met veel wijzigingen. Verschillende politieke partijen en onderwijsdeskundigen hebben vaak veel nieuwe ideeën over het onderwijs. In de politiek leidt er wel eens toe dat de ene systeemwijziging nog niet afgerond is als de volgende weer volgt omdat er een nieuwe wind door Den Haag waait.

Lerarentekort

Om het lerarentekort op te vangen zijn er plannen gelanceerd om extra leraren op te leiden. Zo is het voor hogeropgeleiden vanuit een andere sector mogelijk om in te stromen in het onderwijs. Zij moeten daarvoor vaak wel extra opleidingen cursussen volgen. Er is ook wel kritiek op deze plannen. Zo zijn experts bang dat de kwaliteit afneemt doordat deze mensen nooit voor de klas hebben gestaan. Op de lagere school werd ook lange tijd gevreesd voor een lerarentekort. Als gevolg van de Kredietcrisis is er echter minder geld gegaan naar het basisonderwijs. Dat leidde tot grotere klassen. Bovendien werd de AOW-leeftijd verlegd van 65 naar 67. Als gevolg daarvan waren er toch minder nieuwe leraren nodig.
Onderwijs: de zij-instromer

Onderwijs: de zij-instromer

Er zijn steeds meer mensen die vanuit het bedrijfsleven werkzaam worden in het onderwijs. Dat komt doordat de overheid zich daar actief opricht om iets te doen aan het dreigende tekort aan docenten. Z…
Zij-instromer in het basisonderwijs

Zij-instromer in het basisonderwijs

Er is grote behoefte aan nieuwe leraren en leraressen in het basisonderwijs. In de komende jaren wordt namelijk een grote uitstroom verwacht door de vergrijzing. De overheid stimuleert daarom om zogeh…
Werken als leraar in het basisonderwijs

Werken als leraar in het basisonderwijs

Het werken in het onderwijs heeft vele voordelen. Veel vakantiedagen, een leuke omgeving en een goede baankans. Dat werd nieuwe studenten tenminste voorgehouden. In de praktijk blijkt het tegen te val…
Werken op een universiteit

Werken op een universiteit

De Nederlandse universiteiten zijn een populaire werkgever. Er zijn bijna zestigduizend mensen werkzaam. Dat komt mede door de goede arbeidsvoorwaarden en gemoedelijke werksfeer. Binnen de universitai…
Gepubliceerd door Simcha op 24-10-2014, laatst gewijzigd op 26-10-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.